שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
7.10.2015

התחייבות חלולה: תצלומים מזירת ההריסה העונשית בג'בל מוכבר מעידים על כך שהמדינה מעלה בהבטחתה לנקוט "צעדים על מנת למזער את הסיכוי לגרימת נזק משמעותי לדירות הסמוכות לדירת המחבל"

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב