שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
15.7.2015

בדיון בבג"ץ בנושא גופות של פלסטינים שהצבא התחייב להעבירן למשפחות אך אינו מוצא את מקום קבורתן: המדינה הבטיחה להקים מאגר גנטי, על מנת להקל על זיהוי עתידי של גופות בהן היא מחזיקה

במסגרת עתירות לבג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט, להשיב גופות של פלסטינים – המוחזקות בידי ישראל מזה שנים רבות – למשפחותיהם, הודיעה המדינה בנובמבר 2014, כי כשלה במאמציה לאתר את מקום קבורתן של שלוש מהגופות שהתחייבה להחזיר. בתגובה, ביקר המוקד את התנהלותו הרשלנית והמזלזלת של הצבא וטען, כי גם אם הגופות נקברו בבתי קברות אזרחיים, על ידי גוף פרטי, האחריות הכוללת לקבורה ולזיהוי מוטלת על הצבא.

ביום 13.7.2015 נערך דיון בבג"ץ בעתירות העוסקות בהשבת גופות של פלסטינים למשפחותיהם, ביניהן עתירות המוקד בעניינן של אותן גופות שהצבא לא הצליח לאתר. במהלך הדיון, דרש המוקד מהמדינה לשמור את כל הדגימות הגנטיות שכבר נלקחו מבני המשפחות, וכן מגופות שהוצאו מקבריהן, וליצור מאגר נתונים גנטיים. כך, אם וכאשר ייפתחו בעתיד קברים שטרם נפתחו, או שמשפחות נוספות תבקשנה להשיב את גופות יקיריהן, ניתן יהיה להצליב את הדגימות הגנטיות עם המידע הקיים במאגר, ובמקרה של התאמה – להשיב את הגופות באופן מיידי. המדינה נתנה את התחייבותה להקמת מאגר כזה, והצבא אף הודיע כי כבר החל בהקמת מעבדה גנטית עצמאית. לאור זאת, הסכים המוקד למחיקת העתירות.

יצוין, כי במהלך הדיון מסרה המדינה, כי הצבא נטל דגימות גנטיות מ-19 גופות הפלסטינים מרצועת עזה, בהן הוא מחזיק מאז "מבצע צוק איתן". כמו כן הצהירה המדינה, כי בשנים האחרונות הצבא אינו מעביר עוד גופות של פלסטינים מהגדה המערבית לקבורה בישראל.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב