שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
25.6.2015

כמעט שנה לאחר המלחמה ברצועת עזה בקיץ 2014: התקבלה תשובת הצבא לבקשת המוקד לפרטים נוספים אודות גופות פלסטינים מעזה המוחזקות בישראל

ביום 24.3.2015 ענה הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע ששלח המוקד להגנת הפרט, בעניין גופות פלסטינים מרצועת עזה המוחזקות בידי הצבא. הצבא מסר, כי בידיו 19 גופות וחלקי גופות של פלסטינים מ"מבצע צוק איתן". על פי התשובה, 18 גופות נקברו בישראל תוך כדי הלחימה, ביולי 2014. גופה נוספת נקברה באוקטובר 2014, כשלושה חודשים לאחר יציאת כוחות הצבא מעזה. הצבא לא מסר מדוע נקברה גופה זו במועד שונה מהאחרות ואף סירב למסור מידע על המקום בו קבורות הגופות, "מטעמי ביטחון מידע". באשר לשאלה אודות זהות הגופות, השיבו גורמי הביטחון כי "בידי הרבנות הצבאית נתונים אשר יש בהם כדי להקל על איתור זהות הגופות", אולם הדגישו כי לא נעשה זיהוי ודאי.

ביום 1.4.2015 פנה המוקד שנית אל משרד הביטחון, בבקשה לקבל הבהרות לתשובה. בין היתר ביקש המוקד לדעת, מדוע היה צורך לקבור חלקי גופות; האם גופותיהם של 19 הפלסטינים, המוחזקות כיום בידי ישראל, הועברו כולן לשטח ישראל לאחר מותם, או האם הובאו לישראל פצועים ונפטרו לאחר מכן; ומהם אותם נתונים המצויים בידי הרבנות הצבאית שעשויים להקל על זיהויין העתידי של הגופות.

ביום 23.6.2015 השיב הצבא, כי כל 19 גופות הפלסטינים הועברו לישראל אחרי מותם. לגבי הגופה שנקברה 3 חודשים לאחר סיום הלחימה בעזה, מסר הצבא הסבר עמום, לפיו "מדובר בגופה שנאספה באירוע בעל מורכבות מבצעית גבוהה", וכי היא נקברה רק לאחר שהתברר ש"אין צורך בשמירתה לצרכי התחקור המבצעי". הצבא חזר על הצהרתו המעורפלת, כי בידי הרבנות הצבאית נתונים שיש בהם להקל על איתור הגופות והשיב, בפשטות, כי הסיבה לקבורתם של חלקי גופות היא העובדה שחלקים אלה "הגיעו" לשטח ישראל.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב