שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
21.5.2015

נמשכת המדיניות הקשוחה במתן רישיונות נהיגה לפלסטינים מהשטחים המתגוררים בישראל כחוק: פלסטיני, ששלושת ילדיו זקוקים לטיפול רפואי קבוע, קיבל היתר נהיגה לשלושה חודשים בלבד, אך ורק להסעת ילדיו לטיפולים רפואיים

לאורך שנים, אסרו תקנות התעבורה על רשות הרישוי לתת או לחדש רישיון/היתר לנהיגה בישראל לפלסטינים מהשטחים, לרבות אלה המתגוררים בישראל כחוק מכח היתרי שהייה מתחדשים, שניתנו להם במסגרת הליך לאיחוד משפחות. במהלך הדיונים בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט, הודיעו המשיבים כי הצבא פירסם נוהל חדש וכי נוהל קודם של משרד התחבורה בוטל. הנוהל הצבאי החדש אמור להסדיר את ההליכים לקבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים מהשטחים, במקרים מיוחדים. מנתונים שמסר הצבא למוקד עולה, כי גם לאחר כניסתו לתוקף של הנוהל החדש, בקשות בודדות בלבד זכו למענה חיובי, מתוך עשרות רבות של בקשות לקבלת היתר לנהיגה בישראל.

ביום 4.11.2014 פנה המוקד אל הצבא, בבקשה להוציא היתר נהיגה לפלסטיני המתגורר בירושלים. האיש ואשתו מגדלים עשרה ילדים, שישה מהם נולדו לו ולאשתו הראשונה, שהלכה לעולמה. אחד הילדים סובל מנזק מוחי ומפיגור שכלי קשה וזקוק לעזרה צמודה ואינטנסיבית בכל מישורי החיים. שני ילדים נוספים סובלים אף הם מבעיות רפואיות משמעותיות. המוקד הדגיש בבקשתו, כי היתר הנהיגה חיוני לאיש, בין היתר, כדי שיוכל להסיע את ילדיו ממקום למקום, ובמיוחד לטיפולים רפואיים.

ביום 18.2.2015 השיב הצבא לפנייה. הצבא ציטט את תנאיו המחמירים של הנוהל והדגיש, כי במקרה זה אמנם מדובר בקרוב משפחה מדרגה ראשונה הזקוק לטיפולים רפואיים דחופים, אולם בת הזוג הישראלית כשירה לנהוג, ולפיכך מצדיק הנוהל סירוב לבקשה. לטענות המוקד, לפיהן מצבה הנפשי של בת הזוג והמצב הכלכלי של המשפחה, אינם מאפשרים לה ללמוד לנהוג ולקבל רישיון, ענה הצבא בקצרה כי לא הוצגו מסמכים המגבים זאת. למרות זאת, הודיע הצבא כי החליט, "לפנים משורת הדין", לתת לאיש היתר נהיגה למשך שלושה חודשים. אם בתום התקופה ימציא האיש מסמכים המוכיחים כי "אשתו עשתה מאמץ כנה ללמוד נהיגה" ולא הצליחה בכך, או שאינה כשירה מבחינה רפואית לנהוג, ישקול הצבא מחדש את עמדתו. היתר הנהיגה שקיבל האיש הכיל תנאי מפורש, לפיו הוא תקף אך ורק לצורך הסעת ילדיו של האיש לצורך קבלת טיפול רפואי וכי אם ייתפס נוהג לכל צורך אחר, יהיה בכך משום הפרת תנאי ההיתר.

לדעת המוקד, הצבא הוכיח שוב כי פניו להתנהלות דווקנית.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב