שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
3.12.2014

בית המשפט דן בשלוש עתירות נגד הריסת בתים עונשית: השופטים יתנו החלטתם בהקדם

בית המשפט העליון דן ביום 3.12.2014 בשלוש עתירות שעניינן הריסות בתים עונשיות.

שתיים מהעתירות נגעו לבתיהם של שני המבצעים של הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף והשלישית היא העתירה הציבורית-עקרונית, שמעלה טענות עקרוניות כנגד הריסת בתים עונשית, בלי להתייחס לבית כזה או אחר שהוצא נגדו צו הריסה. את העתירות הפרטניות הגיש המוקד להגנת הפרט. את העתירה העקרונית יזם המוקד והיא הוגשה בשם שמונה ארגוני זכויות אדם.

במהלך הדיון בעתירה העקרונית טענה המדינה כי ההצדקה להריסה היא בהרתעת מפגעים עתידיים ולא כענישה. הארגונים הטילו ספק בטענה זו וגם באפקטיביות ההרתעתית של ההריסה והוסיפו שבכל מקרה אסור שפגיעה בחפים מפשע תבוסס על תקווה קלושה להרתעה עתידית. בסיומו של הדיון הודיעו השופטים כי ההחלטה בעתירה תינתן בקרוב.

באשר לעתירות כנגד הריסת בתיהם של שני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת, טען המוקד כי אם יוחלט להרסם, ראוי כי בית המשפט יורה שלא לעשות זאת טרם שיחלפו 48 שעות ממתן ההחלטה, כדי לאפשר למשפחות לארוז את מיטלטליהן טרם שהן מאבדות את בתיהן.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב