שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
2.12.2014

בתגובה לעתירת ארגוני זכויות האדם כנגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית: המדינה מנסה להתחמק מדיון במוסריותה ובחוקיותה של המדיניות האכזרית

הודעה לעיתונות


המדינה הגישה את תגובתה לעתירת ארגוני זכויות האדם כנגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית:


המדינה מנסה להתחמק מדיון במוסריות ובחוקיות של מדיניות הריסת הבתים העונשית


עו"ד מיכאל ספרד אמר בעקבות תגובת המדינה: "תגובת המדינה מבקשת מבית המשפט שלא לדון בטענות המהותיות והעקרוניות של הארגונים ומבקשת להתחמק פעם נוספת מדיון במוסריות ובחוקיות של מדיניות הריסת הבתים העונשית. העותרים הצביעו על כך שלמעשה מעולם לא דן בית המשפט העליון בטענה, של כלל המומחים למשפט בינלאומי בארץ ובעולם, שמדיניות זו היא הפרה בוטה של האיסורים הקבועים במשפט הבינלאומי. המדינה בתגובתה לא מצביעה על פסק דין כלשהו שיסתור טענה זו."

בג"ץ יערוך מחר (רביעי, 3.12.2014) דיון ראשון בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים לשם ענישה. על אף שהעתירה אינה באה להגן על בית מסוים אלא תוקפת את הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית באופן עקרוני, קבע בית המשפט את מועד הדיון ליום 3.12.2014 בשעה 11:30, עת צפוי להתקיים הדיון בעתירות כנגד הכוונה להרוס את בתי משפחותיהם של מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף.


ביום 27.11.2014 עתר המוקד להגנת הפרט, בראש קבוצה של ארגוני זכויות אדם לבג"ץ, להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית.

בעתירה טוען המוקד, באמצעות עו"ד מיכאל ספרד, כי יש לשוב ולהידרש לטענות המשפטיות כנגד חוקיות השימוש בתקנה 119, עליה מתבססת הריסת בתים לשם ענישה, שכן אלה לא נדונו לגופן מאז שנות השמונים של המאה הקודמת, עת ניתנו שני פסקי הדין הראשונים בנושא הריסות בתים. זאת ועוד. בחלוף השנים חלו תמורות מהותיות במשפט הבינלאומי, לרבות זה הפלילי, אולם בית המשפט העליון לא נדרש לתמורות הללו במסגרת פסיקתו הענפה בנושא הריסות הבתים, ומן הראוי כי יעשה כן עתה.

העתירה נתמכת בחוות דעת משפטית, שנכתבה בידי חשובי המומחים הפועלים בישראל בתחומי המשפט הבינלאומי, החוקתי והצבאי. בין היתר קובעת חוות הדעת, כי מדיניות הריסת הבתים העונשית מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, של דיני הכיבוש הבינלאומיים ושל משפט זכויות האדם הבינלאומי, וכן עומדת בסתירה לעקרון היסוד במשפט הישראלי, לפיו אין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע. חוות הדעת אף מדגישה, כי מדיניות הריסת הבתים עשויה להוות, בנסיבות מסוימות, פשע מלחמה, וכי נקיטה בה עלולה לסכן משפטית את כל המעורבים ביישומה.

העתירה הוגשה על ידי שמונה ארגוני זכויות אדם - המוקד להגנת הפרט, יש דין, במקום, בצלם, הועד הציבורי נגד עינויים, עדאלה, רופאים לזכויות אדם ורבנים למען זכויות אדם, המיוצגים על ידי עורכי הדין מיכאל ספרד, נועה עמרמי ורוני פלי.

למידע נוסף על העתירהmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב