שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
30.11.2014

בית המשפט העליון קבע: העתירה העקרונית שהגיש המוקד להגנת הפרט בנושא הריסות בתים עונשיות תידון ביום 3.12.2014 בשעה 11:30, יחד עם העתירות שהוגשו בשמן של שתי משפחות מירושלים המזרחית שבתיהן מיועדים להריסה

ביום 27.11.2014 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בראש קבוצה של ארגוני זכויות אדם, בדרישה לאסור באופן מוחלט על הפעלת הסמכות להרוס בתי מגורים מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום, לרבות במקרים המוגדרים על ידי מערכת הביטחון כ"מקרי קיצון".

על אף שהעתירה אינה באה להגן על בית מסוים אלא תוקפת את הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית באופן עקרוני, קבע בית המשפט קבע את הדיון בה ליום 3.12.2014 בשעה 11:30, עת צפוי להתקיים הדיון בעתירות כנגד הכוונה להרוס את בתי משפחותיהם של השניים מג'בל מוכבר, אשר ביצעו פיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף. עוד נקבע, כי על המדינה להגיש את תגובתה לעתירה עד ליום 2.12.2014 בשעה 17:30.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב