שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
4.12.2011

ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2009 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 720 פלסטינים מירושלים המזרחית

ביום 28.3.2010 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת המעמד מתושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2009. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושבי ירושלים המזרחית.

בפברואר 2011, משבקשתו לא נענתה, עתר המוקד לבית המשפט מכוח חוק חופש המידע. בנובמבר 2011 התקבלה לבסוף תשובת משרד הפנים.

על פי הנתונים שמסר משרד הפנים, בשנת 2009 הפקיעה ישראל את תושבותם של 720 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 392 נשים. עוד נמסר, כי בשנת 2009 "החזירה" ישראל את מעמדם של 55 פלסטינים מירושלים המזרחית.

כזכור, באפריל 2011 עתרו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל לבג"ץ, בדרישה להפסיק את המדיניות שעניינה שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בשל ישיבה ממושכת מחוץ לישראל, או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. הארגונים טענו בעתירה, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב אחר – מדובר באיזור שישראל סיפחה לשטחה וכפתה על תושביו להיות תושבי קבע בישראל ומעמדם אינו בר פקיעה. הארגונים הוסיפו, כי גם על פי הנורמות של המשפט הבינלאומי, ירושלים המזרחית היא שטח כבוש, המצוי בתפיסה לוחמתית, שתושביו הם תושבים מוגנים, הזכאים להגנות מכוחו של הדין הבינלאומי ההומניטארי.

המוקד עומד על דרישתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב