שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
21.7.2014

הארגונים לזכויות אדם ליועץ המשפטי לממשלה: יש להנחות את הדרג המדיני והפיקודי להימנע מתקיפות שעלולות לגרום לפגיעה בלתי מידתית באזרחים ברצועת עזה

על רקע דיווחים על תקיפת אזרחים ואתרים אזרחיים וירי בלתי מובחן ולא מידתי של הצבא במסגרת מבצע "צוק איתן", פנו היום, 21.7.2014, עשרה ארגוני זכויות אדם הפועלים בשטחים הכבושים – ביניהם המוקד להגנת הפרט – במכתב ליועץ המשפטי לממשלה.

הארגונים מציינים כי הדיווחים והנתונים שהצטברו עד כה ביחס לאופי התקיפות ולשיעור הפגיעה באזרחים שלא השתתפו בלחימה, מעלים חשד להפרות חמורות של הדין ההומניטארי הבינלאומי, ובפרט דיני הלחימה, אשר מחייבים הבחנה בין לוחמים לאזרחים ובין מטרות צבאיות לגיטימיות לשאינן כאלו.

הארגונים מדגישים כי התנהגות חמאס, המנוגדת למשפט הבינלאומי ההומניטארי, אינה פוטרת את ישראל מחובותיה מתוקף הדין הבינלאומי, וקוראים ליועץ המשפטי לפעול להקמת מנגנון חקירה חיצוני, עצמאי ואפקטיבי, לבחינת החלטות והנחיות הדרג המדיני והפיקודי באשר לאופן ניהול הלחימה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב