שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
20.7.2014

המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: חִזרו בכם מן הכוונה להרוס את בתיהם של השלושה החשודים בחטיפתם של שלושת הישראלים

ביום 16.7.2014 הודיע הצבא כי בכוונתו להרוס את בתי משפחותיהם של שני החשודים, הנעדרים מבתיהם מאז אירוע החטיפה, וכן את בית משפחתו של חשוד בסיוע לשניים. בשניים מהבתים המיועדים להריסה מתגוררות המשפחות המורחבות, המונות עשרות נפשות, ביניהן קטינים רבים.

יש לציין, כי הצבא כבר הרס כליל את יחידת הדיור בה התגוררה משפחתו הגרעינית של אחד המבוקשים; דירה זו פוצצה בליל ה-30.6.2014, זמן קצר לאחר איתור גופותיהם של שלושת החטופים. כעת, משעברה משפחתו הגרעינית של המבוקש להתגורר בדירה אחרת באותו מבנה, מבקש הצבא להרוס גם את דירת המגורים הנוכחית. הצבא פוצץ באותו לילה גם חלקים מבית משפחתו של המבוקש האחר; הבית עלה באש כתוצאה מהפיצוצים וכל רכושה של המשפחה ירד לטמיון.
 
ביום 17.7.2014 הגיש המוקד להגנת הפרט שתי השגות כנגד הכוונה להרוס את הבתים, האחת בשם משפחתו של החשוד בסיוע לחטיפה, והאחרת בשם משפחתו של אחד המבוקשים. השגה נוספת, בשם משפחתו של המבוקש האחר, הוגשה ביום 18.7.2014.

בהשגות טען המוקד, כי הריסת בית מגורים הינה פעולה אכזרית ובלתי אנושית, אשר יעילותה מוטלת בספק, וכי הריסת בתי משפחותיהם של החשודים מהווה פגיעה מודעת ומכוונת בחפים מפשע, העומדת בניגוד למשפט הבינלאומי ההומניטארי, האוסר על ענישה קולקטיבית ועל פגיעה ברכוש. המוקד הוסיף, כי הריסת הבתים אינה עומדת במבחן המידתיות של תקנה 119 לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום, המתירה ענישה כזאת, וכי מצב לפיו הצבא מפעיל תקנה זו רק כאשר הגורם הפוגע הוא פלסטיני והנפגע יהודי, מעיד על אפליה קשה.

עוד טען המוקד, כי הכוונה להרוס דירה נוספת בבית בן שתי הקומות בו מתגוררת משפחתו של אחד המבוקשים אינה אלא הוספת חטא על פשע, שהרי הלכה למעשה כבר הופעלה הסמכות הקבועה בתקנה 119 נגד בית המשפחה. המוקד הזכיר, כי ההריסה הקודמת באותו מבנה התבצעה ללא מתן הודעה מוקדמת או זכות טיעון, תוך הפרה גסה של זכויותיהם הדיוניות של בני המשפחה.

בשתיים מההשגות התקבלה תשובת ביניים מטעם הצבא, לפיה תינתן ארכה עד היום, 20.7.2014, בשעה 11:00, להשלמת טיעונים ביחס להשגה, ככל שיידרש.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב