שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
29.5.2014

לאחר מאבק של שנים: ישראל החזירה את רוב גופות הפלסטינים בהן החזיקה

המוקד להגנת הפרט ניהל במשך שנים ארוכות מאבק משפטי, שנועד לאלץ את מדינת ישראל להשיב את גופותיהם של פלסטינים, בהן היא מחזיקה, למשפחותיהם.

ביום 20.5.2013 הודיעה המדינה, במסגרת העתירות שהגיש המוקד בנושא, כי שר הביטחון הנחה את מערכת הביטחון לפעול על מנת להעביר בהקדם האפשרי לידי הרשות הפלסטינית את כל גופות הפלסטינים שמצויות בשליטת ישראל. בחודשים שלאחר מכן חלה התקדמות ונערך זיהוי מדעי למרבית הגופות בעניינן טיפל המוקד.

לבסוף הודיעה המדינה למוקד, כי ביום 19.1.2014 תועבר לידי הפלסטינים גופה ראשונה, עם תוצאות הבדיקות הגנטיות שמוודאות את זהותה. ואכן, במהלך חודש ינואר החלה ישראל להחזיר למשפחות הפלסטיניות את גופות בניהן. נכון לסוף מאי 2014, החזירה ישראל 26 מתוך 33 הגופות שהמוקד התבקש לפעול להחזרתן למשפחותיהן.

המוקד קורא לישראל להשלים במהירות את הליך החזרת הגופות כולן ומדגיש, כי מימוש זכויותיהן של המשפחות, המבקשות לקבור את בניהן בהתאם למסורת, אינו "הקלה" או "מחווה מדינית" אלא חובתה של ישראל. בהקשר זה, שיקולים פוליטיים או מדיניים, בהם השתמשה ישראל בעבר, הם בהכרח שיקולים זרים ופסולים.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב