שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
27.1.2011

הצבא והשב"ס ממשיכים שלא לעמוד בחובתם להודיע למשפחות עצורים על מעצרם ועל מקום החזקתם: בשנת 2010 טיפל המוקד להגנת הפרט בלמעלה מ-3,200 פניות לאיתור עצורים חדשים

הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. רישום העצור במקום מעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. רק כך יכולים בני משפחתו ועורך דינו לברר מה מעמדו של העצור, מה מצבו הבריאותי ומהם תנאי מעצרו, לבדוק אם ומתי ניתן להיפגש עמו ולפעול למען מימוש זכויותיו. נוסף על כך, יכולתו של העצור לממש את זכותו להיות נוכח בהליכים המשפטיים המתנהלים נגדו תלויה ברישומו המסודר במקום מעצרו.

ואולם, למרות חובת הרשויות להודיע למשפחה על מקום החזקת העצור, הצבא והשב"ס אינם עומדים בחובתם זו, וכאילו לא די בכך, הם גם אינם מאפשרים למשפחות לפנות אליהם בעצמן כדי לקבל מידע ואף אוסרים על עצורים ביטחוניים להתקשר למשפחותיהם. לעניין זה, חשוב להזכיר כי ישראל מחזיקה עצורים פלסטינים תושבי השטחים הכבושים בשטח מדינת ישראל ומקיימת את הליכי המעצר בבתי משפט הממוקמים אף הם בתוך מדינת ישראל, וזאת בניגוד להוראות הדין הבינלאומי.

מאז הקמתו עוסק המוקד להגנת הפרט באיתור מקום החזקתם של הכלואים ודיווח מעודכן בזמן קצר ככל האפשר למשפחותיהם. את המידע דורש המוקד ממרכז השליטה (משל"ט) הצבאי, שהוקם בעקבות עתירה שהגיש המוקד בשנת 1995, ותפקידו לרכז את המידע על העצורים ולמסור מידע עדכני על מקום החזקתו של כלוא בתוך 24 שעות מרגע הפנייה. המוקד מפעיל בקרה קבועה על תפקוד המשל"ט ומנסה להטמיע נוהל עבודה חריג ודחוף כאשר מדובר בקטינים, בנשים ובפצועים, הזכאים להגנות ולתנאים מיוחדים.

בשנת 2010 טיפל המוקד בלמעלה מ-3,200 פניות לאיתור עצורים חדשים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב