שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נייר עמדה: שליטת ישראל במרשם האוכלוסין הפלסטיני והשלכותיה על זכויות יסוד של האוכלוסיה הפלסטינית
מסמכים אחרים | 24.8.2021
עדכונים
31.8.2021
נייר עמדה של המוקד להגנת הפרט: שליטת ישראל במרשם האוכלוסין הפלסטיני והשלכותיה על זכויות יסוד של האוכלוסיה הפלסטינית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב