שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
שבועיים לאחר שהתיקון לחוק האזרחות פקע, המדינה מסרבת לטפל בבקשות איחוד משפחות
עיתונות | 22.7.2021 | חן מענית ובר פלג
פניות של פלסטינים לרשות האוכלוסין שהוגשו לאחר שהוראת השעה לא חודשה נענו בתשובה כי ברשות ממתינים "לקבלת הנחיות נוספות". כמה מהם מאיימים בהליכים משפטיים, וטוענים כי למדינה "אסור להמתין אפילו יום אחד"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב