שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: היערכות רשות האוכלוסין וההגירה לטיפול בבקשות למעמד עם פקיעת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל - פניית האגודה לזכויות האזרח בישראל
מסמכים אחרים | 7.7.2021
עדכונים
15.9.2021
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בעתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים: יש להסדיר את מעמדם של נפגעי "חוק האזרחות והכניסה לישראל" שפג תוקפו, ולטפל בבקשותיהם כבבקשות של אחרים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב