שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
אנשים מזדקנים מרוב המתנה לביטול האיסור על איחוד משפחות
עיתונות | 28.6.2021 | נורית וורגפט
הם נישאו ב–81', הוא מהשטחים, היא ממזרח ירושלים. היא תושבת קבע, הוא ארעי לנצח. עכשיו הוא זקן וחולה ולא רואה את הסוף
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב