שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מידע על קטינים הנכללים בהליך איחוד משפחות - סקירה של מרכז המידע והמחקר של הכנסת
דוחות | 25.4.2021
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב