שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הסף נחצה: הרשויות הישראליות ופשעי האפרטהייד והרדיפה - דו"ח של ארגון HRW
דוחות | 27.4.2021
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב