שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 2037/21 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור
כתבי בי דין | 33134-06-19 | 22.3.2021
עדכונים
22.3.2021
המוקד בערעור לעליון: יש להורות למשרד הפנים לשנות את נהליו כדי למנוע הותרתם ללא מעמד של ילדי ירושלמים בהליכים להשבת תושבותם שנשללה; כן יש לקבוע כי עתירת המוקד לא נדחתה במלואה אלא התקבלה בחלקה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב