שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בר"ם 7065/20 - אבו טיר ואח' נ' משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
פסיקה | 7065/20 | 10.2.2021
עדכונים
11.2.2021
בית המשפט העליון לא נעתר לבקשת המוקד לדון בתחולתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל על מי שאינם רשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני ואינם מתגוררים בגדה: המדינה התחייבה "לשקול בחיוב" את שדרוג מעמדו של צעיר ירושלמי בעניינו הוגשה הבקשה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב