שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בר"ם 7065/20 - אבו טיר ואח' נ' משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה בקשת רשות ערעור
כתבי בי דין | 7065/20 | 16.10.2020
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב