שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פעילי הימין התנפלו עלינו. בסוף הבריחו אותנו למרתף
עיתונות | 9.11.2020 | מיכאל ספרד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב