שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: גירוש צוות הנציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם
מסמכים אחרים | 20.10.2020
עדכונים
21.10.2020
ארגוני זכויות אדם ישראליים לשר החוץ: חזור בך מניתוק הקשר עם הנציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם; המדובר בהפרה של חובות ישראל כלפי האו"ם ובצעד נוסף בניסיון להשתקת גורמים הפועלים לחשיפת הפרות זכויות האדם בשטחים הכבושים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב