שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 5924/20 - המפקד הצבאי לאיזור יהודה ושומרון ואח' נ' אבו בכר ואח' עתירה לדיון נוסף ובקשה לקיום דיון בהקדם האפשרי
כתבי בי דין | 5924/20 | 25.8.2020
עדכונים
15.9.2020
המוקד לבג"ץ: ככל שתאושר בקשת המדינה לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב בפסק הדין בו בוטל צו להריסה עונשית של בית משפחה חפה מפשע, עליו להיות דיון עקרוני, מקיף ומעמיק בכלל הסוגיות הכרוכות בשימוש בתקנה 119
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב