שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לקבל מידע - בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019 - התייחסות מנהא"ז איו"ש - מענה המשך
מסמכים אחרים | 25.7.2020
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב