שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון:בקשה לקבלת מידע – בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019 - בקשת הבהרה
מסמכים אחרים | 2.6.2020
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב