שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4853/20 אבו בכר ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | 4853/20 | 10.8.2020
עדכונים
10.8.2020
ברוב דעות ביטל בג"ץ צו להריסה עונשית של ביתה של משפחה בת תשע נפשות: נקבע כי "עקרון המידתיות מחייב מיתון הפגיעה", ומשכך הצבא רשאי יהיה לשקול אטימה חלקית של הבית
15.9.2020
המוקד לבג"ץ: ככל שתאושר בקשת המדינה לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב בפסק הדין בו בוטל צו להריסה עונשית של בית משפחה חפה מפשע, עליו להיות דיון עקרוני, מקיף ומעמיק בכלל הסוגיות הכרוכות בשימוש בתקנה 119
11.10.2020
"לא נפסקה... כל הלכה חדשה": בג"ץ דחה את בקשת המדינה לקיים דיון נוסף בפסק הדין בו בוטל צו הריסה עונשית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב