שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ופשע האפרטהייד: חוות-דעת משפטית
מסמכים אחרים | 9.7.2020 | עו"ד מיכאל ספרד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב