שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוות דעת ביטחונית לעתירה בעניין תוואי 'מכשול הביטחון' במרחב כפין שבאזור יהודה ושומרון
מסמכים אחרים | 3571/20 | 22.3.2020
עדכונים
3.6.2020
המוקד בעתירה לפירוק חלק מגדר ההפרדה בגדה המערבית: נישול חקלאים ללא תכלית ביטחונית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב