שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: "קריאה אחרונה לחדול מניצול משבר הקורונה לצורך הטמעת השימוש באפליקציית אלמנסק בקרב ציבור מחזיקי היתרי השהייה" - התייחסות מנה"אז איו"ש
מסמכים אחרים | 11.5.2020
עדכונים
2.6.2020
בעקבות דרישת המוקד: תוקנו תנאי השימוש הפולשניים של היישומון שמעמיד הצבא לשימושם של פלסטינים לצורך עריכת בירורים בדבר מצב הטיפול בבקשותיהם השונות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב