שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2992/20 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון - מתאם פעולות הממשלה בשטחים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 2992/20 | 11.5.2020
עדכונים
2.6.2020
בעקבות דרישת המוקד: תוקנו תנאי השימוש הפולשניים של היישומון שמעמיד הצבא לשימושם של פלסטינים לצורך עריכת בירורים בדבר מצב הטיפול בבקשותיהם השונות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב