שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מגפת קורונה: המדינה דורשת מפלסטינים השוהים בישראל גישה לקבצים ולנתונים מהטלפון הנייד
עיתונות | 8.4.2020 | ניר חסון
בשל מגפת הקורונה, פלסטינים שנכנסו מהגדה נדרשו להתקין אפליקציה כתחליף לביקורים במשרדי מנהלת התיאום והקישור. בתנאי השימוש בה נכתב: "כל המידע נמסר לנו מרצונך החופשי על מנת שנוכל לעשות בו שימוש כפי שנראה לנו לנכון"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב