שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מספר הכלואים הקטינים המוחזקים בשב"ס (מענה)
מסמכים אחרים | 10.5.2020
עדכונים
11.5.2020
במענה לבקשת חופש מידע של המוקד: שב"ס מסר נתונים אודות מספר הקטינים הפלסטינים המסווגים כביטחוניים ומוחזקים במתקניו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב