שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
כתב הצהרה והתחייבות [לגבי יציאה מישראל לעזה בזמן מגפת הקורונה]
מסמכים אחרים | 19.4.2020
עדכונים
7.5.2020
המוקד בעתירה דחופה לבג"ץ: יש לאפשר לישראליות שמרכז חייהן ברצועה לשוב אל ביתן, בני זוגן וילדיהן הנמצאים שם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב