שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2875/20 שוויקי נ' אלוף פיקוד דרום עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 2875/20 | 5.5.2020
עדכונים
7.5.2020
המוקד בעתירה דחופה לבג"ץ: יש לאפשר לישראליות שמרכז חייהן ברצועה לשוב אל ביתן, בני זוגן וילדיהן הנמצאים שם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב