שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קיומו של מתווה לקביעת תורים למחזיקי היתרי שהייה, אשרות ורישיונות שהוארכו בשל משבר הקורונה באופן אוטומטי עד ליום 30.6.2020
מסמכים אחרים | 3.5.2020
עדכונים
3.5.2020
המוקד למשרד הפנים: יש לפרסם בהקדם הודעה לגבי היערכות המשרד להתמודדות מיטבית עם העומס הצפוי בחודשי הקיץ בטיפול בבקשות להארכת תוקפם של היתרים ואשרות בהם מחזיקים פלסטינים המתגוררים בישראל כדין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב