שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך בנושא מעבר בעלי היתר אחמ"ש במעברי עוטף ירושלים
מסמכים אחרים | 19.4.2020
עדכונים
20.4.2020
חרף הנחייתו העדכנית של הצבא: פלסטינים הנוטלים חלק בהליכי איחוד משפחות ואשר מתגוררים בשכונות ירושלמיות המצויות מעבר לחומת ההפרדה, עדיין אינם יכולים להגיע אל יתר חלקי העיר
28.5.2020
בתגובה לעתירת המוקד: המדינה מתחייבת, במצב חירום בריאותי עתידי, להתייחס לנסיבותיהם הייחודיות של פלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות ואשר מתגוררים בשכונות המצויות מעבר לחומת ההפרדה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב