שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: התפרצות נגיף הקורונה ואחריותה של ממשלת ישראל לחייהם, שלומם, בטחונם ובריאותם של כלל תושביה ואזרחיה ובני משפחותיהם, החיים בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | 1.4.2020
עדכונים
2.4.2020
פנייה דחופה לראש הממשלה: חייהם של תושבי ירושלים המזרחית אינם הפקר; לישראל אחריות מוסרית ומשפטית לבריאות תושביה המתגוררים משני עברי חומת ההפרדה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב