שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: צמצום אוכלוסיית הכלואים לאור התפרצות מגפת הקורונה בישראל
מסמכים אחרים | 19.3.2020
עדכונים
20.3.2020
ארגוני זכויות אדם בקריאה לצמצום דחוף של מספר הכלואים בישראל: תנאי הכליאה אינם מאפשרים שמירה על הנחיות משרד הבריאות; חייהם של רבים מוטלים על הכף
24.5.2020
המוקד ואל-מיזאן בעתירה לבג"ץ: יש להוריד את תקן הכליאה לצורך צמצום אוכלוסיית האסירים, לרבות אוכלוסיית האסירים ה"ביטחוניים", המוחזקים בתנאי צפיפות שאינם מאפשרים ריחוק חברתי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב