שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
סיכום פעילות המוקד בשנת 2019
דוחות | 1.1.2020
סיכום שנת 2019 בתחומים בהם פעל המוקד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב