שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונה על מעצרו של קטין מתחת לגיל האחריות הפלילית, בניגוד לחוק
מסמכים אחרים | 9.1.2020
עדכונים
15.1.2020
בעקבות מעצרו של קטין שטרם מלאו לו 12 והחזקתו למשך למעלה מיממה בתנאים בלתי הולמים: המוקד קרא לצבא לפעול לאלתר כדי למנוע הישנותם של מקרים חמורים שכאלה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב