שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דרישה לתיקון החלטה בעניין מתן רישיונות ישיבה בישראל - בג"ץ 813/14 - מענה משרד הפנים
מסמכים אחרים | 10.12.2017
עדכונים
30.12.2019
"אם לא בתיק כזה אז אימתי?": בעקבות לחץ שופטי בג"ץ בעתירת המוקד, מתחייב משרד הפנים "לשקול בחיוב" מתן מעמד תושבות ארעית לאלמנתו הפלסטינית של תושב ירושלים המזרחית, המתגוררת זה 25 שנה בעיר ללא זכויות סוציאליות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב