שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הסרת החסימה של כביש הגישה לשכונת עיסאוויה שבירושלים
מסמכים אחרים | 9.1.2020
עדכונים
13.1.2020
המוקד למשטרה: הסירו את חסימת כביש הגישה לשכונת עיסאוויה בירושלים המזרחית; מדובר בענישה קולקטיבית רבת שנים, שאינה משרתת תכלית סבירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב