שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: דרישה לפרק את מקטע גדר ההפרדה באזור הכפרים קפין, עכאבה ונזלאת עיסא, בחלקיו החורגים מזרחה מהקו הירוק
מסמכים אחרים | 8.1.2020
עדכונים
9.1.2020
"מדיניות ופרקטיקה חברו להן להכחיד נוכחות פלסטינית ב'מרחב התפר'": המוקד דורש מהצבא לפרק את מקטע גדר ההפרדה שחוצץ בין הכפרים קפין, עכאבה ונזלאת עיסא לבין אדמותיהם החקלאיות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב