שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 48209-06-19 המוקד להגנת הפרט נ' המנהל האזרחי תגובה מקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | 22.10.2019
עדכונים
6.12.2019
ממענה הצבא לעתירת חופש המידע של המוקד עולה: ישראל ממשיכה לקמץ במתן רישיונות נהיגה מטעמים הומניטאריים לפלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב