שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2018 (השלמת נתון)
מסמכים אחרים | 19.11.2019
עדכונים
29.4.2019
משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע: בשנת 2018 נשלל מעמדם של 13 פלסטינים מירושלים המזרחית. זהו מספר הפקעות המעמד הנמוך ביותר מאז החל המוקד במאבקו במדיניות "הטרנספר השקט"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב