שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בג"ץ 7472/19 (בעניין החסימה בשער קפין)
מסמכים אחרים | 13.11.2019
עדכונים
17.11.2019
יום לאחר עתירת המוקד לבג"ץ: הצבא הסיר את חסימת הבטון שמנעה מחקלאי קפין להוציא את יבול הזיתים מאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב