שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
העיתונאי הפלסטיני שהמדינה ניסתה לגרש שוחרר ממעצר
עיתונות | 24.10.2019 | אורן זיו
מוסטפא אל חרוף ישב במעצר תשעה חודשים. משרד הפנים ניסה לגרשו פעמיים לירדן ללא הצלחה, וגם אתמול פעל כדי לעכב את שחרורו. "היה צריך להעניק לו תעודה עוד כשהיה ילד. לא נרפה עד שיקבל אותה ויחיה לצד משפחתו בירושלים", אמרה עורכת דינו
עדכונים
24.10.2019
לאחר שהוחזק תשעה חודשים בכלא כשוהה בלתי חוקי: העיתונאי הירושלמי מוצטפא אלחארוף שוחרר לביתו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב