שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תגובה לבקשת עיכוב שחרור לבית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין - בהול (בעניין אל-חארוף)
כתבי בי דין | 23.10.2019
עדכונים
24.10.2019
לאחר שהוחזק תשעה חודשים בכלא כשוהה בלתי חוקי: העיתונאי הירושלמי מוצטפא אלחארוף שוחרר לביתו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב