שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הסרת החסימה בשער קפין 436 שבגדר ההפרדה - מענה המוקד
מסמכים אחרים | 10.10.2019
עדכונים
15.10.2019
המוקד לצבא: חסימת הבטון החדשה בשער קפין שבחומת ההפרדה מונעת מחקלאי המקום גישה לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" והוצאת יבולים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב